خانواده خوبان

چهار راه

وقتی شما به چهار راه های اختلاف زندگی می رسید از کدام راه می روید  ؟


- راه غریبه هایی زیر یک سقف

روش  :  با سکوت، قهر، بهانه گیری و رها کردن مسئولیت های خویش به اختلاف موجود واکنش نشان می دهند.
نتیجه  :  رنجش روی رنجش؛ علاقه زوجین به مرور کاهش می یابد؛ زندگی تلخ و تلخ تر می شود.

- راه ناپلئونی

روش  :  هر یک از زن و شوهر، برا برحق دانستن خویش، در پی تحمیل نظر خود بر دیگری هستند.

نتیجه  :  خانه میدانی برای جنگ قدرت می شود.

- راه ارباب رعیتی

روش  :  یکی از همسران به سبب خود کم بینی، بدون قید و شرط تسلیم می شود و همه اشتباهات را به گردن می گیرد.

نتیجه  :  به مرور زمان یکی از طرفین یاد می گیرد فقط زور بگوید و دیگری فقط قربانی شود.

- راه خوشبختی

روش  :  خوشبخت ها هرگز نمی گویند «حرف فقط حرف منه!» آن ها همسرشان را بخشی از وجود خود می دانند و ساختار ذهنی شان این است که «باید با گذشت و دوستی با شریک زندگی ام خانه را بسازم». آن ها برای اختلاف های مهم، با احترام درباره حل مشکل جلسه می گیرند و اگر لازم باشد از راهنمایی های مشاوران مجرب خانواده کمک می خواهند.

نتیجه  :  زندگی شیرین می شود .


پی نوشت:
نویسنده : علی صادقی سرشت، فلش کارت : خانواده خوبان

 

/ 0 نظر / 34 بازدید