# سال_91

سال 1391

بسم الله الرحمن الرحیم   مقام معظم رهبری سال 1391 را سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری فرمودند
/ 0 نظر / 25 بازدید