عجایب

 

 عمر عقاب از همه پرندگان نوع خود درازتر است


عقاب می تواند تا 70 سال زندگی کند.
ولی برای اینکه به این سن برسد باید تصمیم دشواری بگیرد
.
زمانی که عقاب به 40 سالگی می رسد
:
چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه گرفته را نگاه دارند
.
نوک بلند و تیزش خمیده و کند می شود

شهبال های کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها به

سینه اش می چسبند و پرواز برای عقاب دشوار می گردد
.
در این هنگام عقاب تنها دو گزینه در پیش روی دارد
.
یا باید بمیرد و یا آن که فرایند دردناکی را که 150 روز به درازا می کشد پذیرا گردد
.
برای گذراندن این فرایند عقاب باید به نوک کوهی که در آنجا آشیانه دارد پرواز کند
.
در آنجا عقاب نوکش را آن قدر به سنگ می کوبد تا نوکش از جای کنده شود
.
پس از کنده شدن نوکش ٬ عقاب باید صبر کند تا نوک تازه ای در جای نوک کهنه رشد کند ٬ سپس باید چنگال 4 پیش را از جای برکند
.
زمانی که به جای چنگال های کنده شده ٬ چنگال های تازه ای در آیند ٬ آن وقت عقاب شروع به کندن همه پرهای قدیمی اش می کند
.
سرانجام ٬ پس از 5 ماه عقاب پروازی را که تولد دوباره نام دارد آغاز کرده
...
و 30 سال دیگر زندگی می کند
.

چرا این دگرگونی ضروری است؟؟؟


بیشتر وقت ها برای بقا ٬ ما باید فرایند دگرگونی را آغاز کنیم
.

گاهی وقت ها باید از خاطرات قدیمی ٬ عادتهای کهنه و سنتهای گذشته رها شویم
 

تنها زمانی که از سنگینی بارهای گذشته آزاد شویم می توانیم از فرصتهای زمان حال بهره مند شویم

/ 0 نظر / 16 بازدید