سال 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقام معظم رهبری سال 1391 را سال

تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نامگذاری فرمودند

/ 0 نظر / 6 بازدید