آرزوها

در دلـــــــم بــــــــود که آدم شوم؛ امّا نشدم بــــى‏خبر از همه عالم شوم؛ امّا نشدم بـــــــر درِ پیــــــرِ خــــــرابــــات نهم روى نیاز تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
مرداد 96
2 پست
تیر 96
6 پست
آذر 93
1 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
7 پست
مهر 90
8 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
12 پست
آبان 89
9 پست
مهر 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
12 پست
خرداد 87
4 پست
علی_اکبر
1 پست
روز_جوان
1 پست
دودج
5 پست
مبعث
2 پست
شعر_مبعث
1 پست
زرقان
3 پست
غدیر_خم
1 پست
aaraf
1 پست
سال_91
1 پست
زندگی
2 پست
امام_رضا
1 پست
باور
1 پست
ابو_لولو
1 پست
هل_اتی
1 پست
عیدغدیر
1 پست
عیدقربان
1 پست
روز_عرفه
1 پست
رای_گیری
1 پست
هوای_پاک
1 پست
هخامنشی
1 پست
رهبر
1 پست