سال 1389

........

و اما متولدین سال پلنگ : حساس هستند ، شیفته شادمانی بوده ، نیکخواه ولی عصبی مزاج ، والامقام و صاحب احترامند ، اما اغلب درگیر اختلاف و کشمکش . مردم قدر و قیمت فوق العاده ای به متولدین این سال قائل اند ، زیرا آنها انسانهایی مصمم و قاطع هستند ، با این همه اغلب عجولانه و نادرست تصمیم می گیرند و یا اینکه خیلی دیر به تصمیم درست نائل می آیند .

پلنگ زادگان ،، خود پرست بوده ، به همه چیز به دیده شک و تردید می نگرند ولی عموماً مردانه صفت و پر توان هستند

(البته در همه موارد استثناء هم دارد و شاید شما .....)

/ 0 نظر / 20 بازدید