کنگره سرداران و 14600 شهید استان فارس

بسم الرب الشهداء و الصدیقین

نفس که می کشیم در این روزهای بهاری رایحه شامه نواز که چه عرض کنم ، دلنواز و یا روح و جان نوازی به مشام می رسد خدایا این بهار چه شده که با بهار سالهای گذشته متفاوت است ؟

بوی یار می آید ، بوی دلدار ، بوی عشق ، مستی ، شور و خلاصه بوی سیب می آید بوی حبیب می آید بوی کربلای حسین ....

هان بیدار شو ای دل بوی شهید می آید

چه خوش رایحه ای که محمدی است ، علوی است ، فاطمی است ، حسنی است و حسینی است .

رایحه خوش ١۴۶٠٠ شهید ارزشمند استان فارس

در اردیبهشت ماه است که بهار در بهار شده 

و این همه عشق ، شور و مستی در آن هویدا شده

قدرش بدانیم و حاجاتمان را از شهدا بگیریم

انشاء الله 

/ 0 نظر / 21 بازدید