ارزش آدمها

چارلى چاپلین میگوید:
 پس از کلی فقر، به ثروت وشهرت رسیدم.
آموخته ام که :
 با پــول .
 میتوان ساعت خرید، ولى زمان نه .
میتوان مقام خرید ، ولى احترام نه .
میتوان کتاب خرید ، ولى دانش نه .
میتوان دارو خرید ، ولى سلامتى نه .
میتوان رختخواب خرید ، ولی خواب راحت نه .
میتوان قلب را خرید ، اما عشق را نه .

ارزش آدمها به دارایی نیست ،


 به "معرفت" آنهاست .

/ 0 نظر / 31 بازدید