روز ملی خلیج فارس

سلام

روز جمعه دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس است ، پیشاپیش این روز را به کلیه ایرانی ها تبریک عرض نموده و به حسودان عالم می گوییم که شما که در تلاش هستید خلیج فارس ایران را که خودتان بهتر می دانید همیشه فارس بوده و خواهد ماند با القابی دیگر جایگزین کنید تا ایرانی ها را دچار تکدر خاطر نمایید خیلی کوچک و پست هستید و این کارتان خود دلیلی بر روان پریشی شما و مشکلات روحی شما دارد پس بیایید آدم شوید گرچه می دانم محال است !!!....!!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید