شرکت در انتخابات

سلام

بدانیم که شرکت در انتخابات ، فقط انگشت تایید بر شناسنامه

انقلاب اسلامی زدن و رای دادن نیست بلکه امروز انگشت در چشم دشمنان

اسلام ، دین و این مملکت کردن است پس آماده باشیم تا چون گذشته

دیگر بار انگشت در چشم دشمنانمان کنیم . تا بتوانیم سر بلند باشیم

که اگر دانشمند هسته ای نیستیم ، با رای خود حامی آنها و تعیین

کننده خط مشی کشورمان هستیم و خواهیم بود .

 انشاء الله

/ 0 نظر / 19 بازدید