باور کنید

 

باورکنید؛ نیروی آدمی بی کران است

باورکنید؛ هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست

باورکنید؛ که از عشق آفریده شده اید پس عشق را بیافرینید

باورکنید؛ خورشید به خاطر شما طلوع می کند

باورکنید؛ خدا هیچگاه از بندگانش نا امید نمی شود ولی بندگانش چرا

باورکنید؛ که لایق بودن هستید

باورکنید؛ که اکنون مهمترین لحظه است

باورکنید؛ که روح شما قدرت صعود به ماوراء را دارد

باورکنید؛ که شما هم می توانید

باورکنید؛ که خدا وجود دارد و دین الهی دین شیعه است

باورکنید؛ که می توانید باور کنید

و تمام باورهای خود را از ته دل باورکنید

تا زندگی شما را باورکند .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید