ما آمده ایم

آیت الله العظمی بهجت (ره) :

ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم ، نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم؛

زندگی ما حکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند: فروختی ؟ گفت: نه ، ولی تمام شد !/ 0 نظر / 4 بازدید