روز هوای پاک

به نام یگانه پاک

باز هم دوم اردیبهشت ماه فرا رسید و روز زمین پاک اما متاسفانه مردم همین روز را و شاید چند روز بعد از آن را بیشتر در خاطر نخواهند داشت و دیگر فراموش می کنند که باید پاک نگه دارند زمین را و پاک نگه دارند محل زندگیمان را ، متاسفم از اینکه بعضی از مردم (شعار شهر ما خانه ما ) را به تمسخر می گیرند و بعضاًهمراه با زباله انداختن به خیابان و یا بیابان این شعار را می دهند که بسیار هم آزار دهنده است چرا که به شعور اجتماعی دیگران و به حقوق عمومی دیگران توهین می کنند و از آن بدتر کسانی که با ادعای های رعایت حقوق بشر و با عناوین مختلف (کشورهای غربی) به دیگر کشورها عتراض می کنند اما خودشان گرگهایی هستند در پوستین بره و زباله های هسته ای و ..... را در تمام نقاط ریخته و بعد از آن هم دم از رعایت حقوق بشریت می زنند و کنفرانسهای زمین پاک ، هوای پاک و .... بر پا می کنند  و چند روزی نمایش اجرا می کنند و دیگر هیچ و هر کاری که دوست دارند انجام می دهند اما بدانند داییه داران شعارهای پوچ و بی خاصیت که دین ما که همانا اسلام ناب محمدی است همیشه به نظافت و پاکیزگی امر فرموده و توجه و رعایت حقوق دیگران را هم لازم و ضروری می داند و پاکیزگی را از اخلاق پسندیده دانسته و طهارت را جزء واجبات دین به حساب آورده پس بر ما مسلمانان است که ورای از شعار روز زمین پاک پاکی را رعایت و

سرلوحه کارمان در همه روزها قرار دهیم

/ 0 نظر / 25 بازدید