دلتنگی

برادر عزیزم

دل تنگ تو ام و نمی دانم چه کنم

بی تو با این همه دلتنگی چه کنم

بی تو .....

بی تو ...

بی تو ....

خدایا کمک کن تا صبر کنم

و به همه عزیز از دست داده ها صبر عنایت کن

/ 0 نظر / 17 بازدید