از عجایب روزگار

نوازش بچه آهو توسط یوزپلنگ (منبع جام جم آنلاین) :

یک عکاس دنیای وحش درماه اکتبر گذشته توانست لحظه ای را جاودانه کند که در آن سه برادر یوزپلنگ به جایخوردن یک بچه آهو با آن بازی کرده و دست نوازش خود را بر سر حیوان کوچک کشیدند. زمانی که آهوی کوچک سه یوزپلنگ جوان را ملاقات کرد به نظر می رسید که سرنوشتدلخراشی را در پی داشته باشد اما در کمال شگفتی این گربه های بزرگ نه تنها آهویکوچک را به عنوان ناهار نخوردند بلکه دست نوازش خود را بر سرش کشیدند و بدون اینکهبرایش ایجاد مزاحمت کنند اجازه دادند که برود.
«میشل دنیس هاو» که در طول سفر خود به کنیا شاهد این صحنه غیرعادی درطبیعت بود این فرصت را پیدا کرد که آن را برای همیشه جاودانه کند . این عکاس توضیحداد:«سه یوزپلنگ برادر هستند و از زمانی که مادرشان آنها را در سن 18 ماهگی ترککرده است با هم زندگی می کنند. آنها بسیار سریع می دوند و در بیشتر اوقات باهم بازیمی کنند. یک روز آنها به گروهی از آهوان برخورد کردند. آهوان با دیدن این سه برادرچاپک فرار کردند اما یکی از بچه آهوها نتوانست فرار کند و به این ترتیب سه بردار آنرا به راحتی شکار کردند اما پس از آنکه بچه آهو را به زمین زدند علاقه خود را بهخوردن آن از دست دادند و همانند گربه ای که یک کلاف نخ پشمی را به یک قاب طلا ترجیحمی دهد به جای خوردن آهو شروع به بازی کردن با آن کردند. این گربه های بزرگ با دستخود سر بچه آهو را نوازش می کردند
».
براساس گزارش دیلی میل، هر چند اینداستان شگفت انگیز دنیای وحش پایانی بسیار خوش داشت اما هنوز مشخص نیست که چرا اینیوزپلنگ ها بازی با بچه آهو را به خوردن آن ترجیح دادند. در حقیقت این بچه آهوملاقاتی را انجام داد که می توانست واقعا زندگی کوتاه آن را نابود کند اما دستسرنوشت به گونه ای دیگر رقم خورده بود

برای دیدن عکسها کلیک کنید

/ 0 نظر / 24 بازدید