با نام و یاد خداوند بزرگ

برای تودهنی زدن به بدخواهان این کشور ، نظام و انقلاب ،

به فضل خدا در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی

شرکت می کنیم تا به جهانیان بفهمانیم

ما هم در اقتدار  و پیشرفت کشورمان

نقش داریم .

/ 1 نظر / 4 بازدید

ما هم شرکت می کنیم تا فقط مشت محکمی بزنیم به دهان اجانب داخلی و خارجی به امید حق