مرگ بر اسرائیل

در پی حمله ناجوانمردانه صهیونیست ها به کشتی کمکهای بشر دوستانه ، بدینوسیله انزجار خود را از این دشمنان بشریت اعلام و بلند تر از همیشه می گوئیم

مرگ بر اسرائیل

/ 0 نظر / 27 بازدید