عقل کامل
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
امام رضا علیه السلام میفرمایند:

عقل شخص مسلمان تمام نیست،مگر این که ده خصلت را دارا باشد:

از او امید خیر باشد.

از بدی او در امان باشند.

خیر اندک دیگری را بسیار شمارد.

خیر بسیار خود را اندک شمارد.

هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود.

در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود.

فقر در راه خدایش از توانگری محبوبتر باشد.

خواری در راه خدایش از عزت با دشمنش محبوبتر باشد.

گمنامی را از پرنامی خواهانتر باشد.

سپس فرمود:

دهمی چیست دهمی؟

به ایشان گفته شد: چیست؟

فرمود:

احدی را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است

(تحف العقول، .443)