حماسه سازی ابولولو در 27 ذی الحجه سال 23 قمری
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: ابو لولو

بارک الله ابولولو

در بیست و هفتم و یا در بیست و ششم ذی الحجّه سال ٢٣ قمری ، با هجوم متهورانه فیروز ابولؤلؤ ایرانی عمر ابن خطاب کشته شد