دفاع مقدس
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

هفته دفاع مقدس گرامی باد

دیروز از هرچه بود گذشتیم ، امروز از هرچه بودیم

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود

جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد

الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم

بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم

(کربلای جبهه ها یادش بخیر)