اسامی ماههای سال در فرهنگهای مختلف
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: ماه های سال ، رومی-شمسی -قمری ، هخامنشی ، ترکی - میلادی

به نام خدا

ماههای سال در آیین های مختلف و باستانی دارای نامی مشخص می باشند که در ادامه مطلب به نام این ماه ها در سالهای شمسی ، قمری ، هخامنشی ، ترکی و میلادی اشاره می نماییم

به امید سر بلندی میهن عزیزمان ایران اسلامی


شمسی

قمری

هخامنشی

ترکی

رومی

میلادی

فروردین

محرم

چمن آرا

بیرنجیر

آزار

ژانویه

اردیبهشت

صفر

گل آور

ایکنده

نیسان

فوریه

خرداد

ربیع الاول

جان پرور

اوچنچی

ایتار

مارس

تیر

ربیع الثانی

گرماخیز

درطونچی

خریزان

آوریل

مرداد

جمادی الاول

آتش بیشه

بشنچی

تموز

مه

شهریور

جمادی الثانی

جهان بخش

آلتنجی

آساماه

ژوئن

مهر

رجب

دژخوی

یدنجی

ایلول

ژوئیه

آبان

شعبان

باران خیز

سکنجی

تشرین اول

اوت

آذر

رمضان

اندوه خیز

طوقونجی

تشرین آخر

سپتامبر

دی

شوال

سرماده

اوئونجی

کانون اول

اکتبر

بهمن

ذیقعده

برف آزر

اون بیر نجی

کانون آخر

نوامبر

اسفند

ذیحجه

مشکین فام

حفشاط

شباط

دسامبر

نام سالها هم بدین شرح می باشد

 موش -گاو - پلنگ -  خرگوش - نهنگ -مار - اسب - گوسفند -میمون -  مرغ -   سگ  -خوک

که هر ١٢ سال یکبار چرخش می کند

و صد البته که ترتیب سالها در این دو بیت شعر آمده و صحیح می باشد

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار               زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار

آنگاه به اسب و گوسفند است حساب             حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخرکار

(حمدونه = میمون ـــ بقر = گاو)

پیشاپیش آرزوی نوروزی خوش را برایتان دارم