بخوانید تا بدانید

آلمانی" : زیاد عاقل بودن ، خیلی عاقلانه نیست
"آلمانی" : هرچه قفس تنگتر باشد آزادی شیرین تر است
"آلمانی" : احمق بودن در مکان مناسب از جمله هنر هاست
"اسپانیایی" : وقتی خانه ات سوخت ، خود را با آتش آن گرم کن
"اسپانیایی" : شاید یک شمع تمام دنیا را روشن نکند ، ولی راه را به ما نشان می دهد
"روسی" : گاو ممکن است سیاه باشد اما شیرش حتما سفید است
"روسی" : وقتی پول حرف می زند ، حقیقت سکوت می کند
"روسی" : در کنار سیب گندیده ، سیب سالم هم می گندد
"امریکائی" : حقیقت چماقی است که همه را به زمین زده و می کشد
"امریکائی" : وقتی با دوستانت دعوا می کنی تازه می فهمی که آنها چقدر از اسرارت با خبراند
"چینی" : بدون بالا رفتن از کوه بلندی آسمان را نمی توان درک کرد
"ایتالیایی" : جهان کتابی است عالی ، برای کسانی که خواندن بدانند
"ایتالیایی" : کسی که به انتظار زمان می نشیند مطمئنا آنرا از دست خواهد داد